Cukiereczki. Portal dla dzieci chorych na cukrzycę.

Jak wybrać zawód...

Wydrukuj ten artykuł Zapisz artykuł na dysk


brak opisu

Ograniczeń prawnych do wykonywania określonych zawodów przez osoby z cukrzycą jest niewiele. Są to głównie zawody związane z transportem zbiorowym i z pracą na wysokości.

Grupy zawodów przeciwwskazanych lub niewskazanych dla chorych na cukrzycę

Grupa 1 * - Zawody przeciwwskazane ze względu na bezpieczeństwo publiczne

 • Maszynista
 • Motorniczy
 • Kierowca zawodowy (autobusy, samochody ciężarowe)
 • Zwrotniczy
 • Strażnik przejazdów kolejowych
 • Operator dźwigowy
 • Sternik

Grupa 2 * - Zawody przeciwwskazane ze względu na własne bezpieczeństwo chorego

 • Dacharz
 • Kominiarz
 • Murarz
 • Pracownik linii telefonicznych i sieci elektrycznej
 • Strażak
 • Hutnik
 • Pracownik obsługujący maszyny w ciągłym ruchu Przewodnik górski
 • Artysta cyrkowy (ćwiczenia na linie i trapezie)

Grupa 3 - Zawody niewskazane ze względu na trudności przestrzegania diety i stosowania leczenia

 • Kucharz
 • Piekarz
 • Cukiernik
 • Pracownik zmianowy
 • Komiwojażer
 • Aktor

Grupa 4 - Zawody wymagające doskonałej ostrości wzroku

 • Zegarmistrz
 • Włókiennik
 • Hafciarka
 • Bakteriolog

* Zawody wymienione w tych grupach są przeciwwskazane dla osób leczonych insuliną.

Interpretacja danych powyższej tabeli powinna być indywidualna. Przecież właściwe leczenie insuliną (bez skłonności do częstych niedocukrzeń) w indywidualnych przypadkach pozwala na wykonywanie większości zawodów, nie ogranicza możliwości ubiegania się o prawo jazdy. Natomiast nowoczesne metody leczenia cukrzycy oraz wczesne jej rozpoznawanie, poprzez skuteczne zapobieganie powikłaniom praktycznie likwiduje ograniczenia zawarte w 3 i 4 grupie powyższej tabeli.

W wypadku, gdy zachorowanie na cukrzycę dotyczy osoby dotychczas aktywnej zawodowo i zdolnej do wykonywania swojej pracy, o jej dalszej zdolności do pracy orzeka specjalista medycyny pracy (uprawniony), na podstawie badania i zaświadczenia o odzyskaniu zdolności do pracy wydanego przez lekarza leczącego. Jeśli takiego zaświadczenia odmawia lekarz uprawniony do badań pracowniczych, to osoba, której dotyczy odmowa może odwołać się od orzeczenia do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Osoby niepełnosprawne chcące wsparcia w stworzeniu stanowiska pracy mogą na szczeblu powiatu ubiegać się o dofinansowanie stworzenia stanowiska pracy, sfinansowanie szkoleń, o kredyty preferencyjne - pomoc taka realizowana jest przez powiatowe urzędy pracy. Za pośrednictwem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można ubiegać się się o zakup samochodu wg. programu PEGAZ (dla osób z upośledzeniem aparatu ruchu) oraz środki na znoszenie barier architektonicznych (pochylnie, windy itp.).

Najnowsze badania statystyczne dowodzą, że absencja w grupie osób z cukrzycą jest mniejsza niż w populacji ogólnej. Według tego samego badania osoby posiadające niski poziom wykształcenia (pracownicy fizyczni) byli pięciokrotnie częściej bierni zawodowo niż osoby z wyższym wykształceniem. W związku z tym, iż na jakość wykonywania obowiązków zawodowych ma większy wpływ motywacja niż biologiczne następstwa cukrzycy, osoby z cukrzycą są często lepszymi pracownikami niż osoby zupełnie zdrowe.

Bibliografia:
1) Diabetologia Polska 2004, vol 11, nr 1; „Wybrane problemy życiowe chorych na cukrzycę”
Autor: E. Otto-Buczkowska, T. Dworeczki
2) Cukrzyca nie musi ograniczać zdolności do pracy i normalnego życia
Autor: Leszek Rondel (www.novonordisk.pl)


Portal Cukiereczki

© Copyright by Marta Korbutowicz, 2007 (stworzenie portalu)

© Copyright by Michał Przybylak, 2010 (rozbudowa portalu)

Wszelkie sprawy związane z leczeniem cukrzycy powinny być skonsultowane z lekarzem diabetologiem.