Cukiereczki. Portal dla dzieci chorych na cukrzycę.

Logowanie

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Zapomniałem hasła


Poniedziałek,
18-06-2018

Online gości: 1
Online użytkowników: 0


Obniżone stężenie magnezu w osoczu i erytrocytach u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1...

Wydrukuj ten artykuł Zapisz artykuł na dysk

Niedobór magnezu jest uznawany za jeden z czynników rozwoju późnych powikłań cukrzycy typu 1. Zbadano 40 pacjentów (17 chłopców i 23 dziewczynki, w wieku od 6 do 18 lat, czas trwania choroby 0,5-15 lat), u których oznaczono poziom magnezu w osoczu i erytrocytach. Stopień wyrównania metabolicznego cukrzycy oceniano przy pomocy kryteriów biochemicznych (HbA1c, gazometria, glikozuria i ketonuria). Wyniki: średnia wartość i SD stężenia Mg w osoczu w badanej grupie wynosiły 0,74± 0,07 mmol/l, u 11 pacjentów (27%) stwierdzono hipomagnezemię (<0,7 mmol/l). Średnie stężenie i SD magnezu w erytrocytach wynosiły 2,21± 0,22 mmol/l, u 5 pacjentów (12,5%) stwierdzono wartości poniżej – 2SD. Poziom magnezu w osoczu i erytrocytach był znamiennie wyższy u dzieci z poziomem HbA1c<8%. Wnioski: 1. Stwierdzono wyraźną tendencję do obniżonego poziomu magnezu w osoczu i erytrocytach u dzieci z cukrzycą typu 1. 2. Stężenie magnezu w osoczu i erytrocytach było niższe u pacjentów z gorszym wyrównaniem metabolicznym cukrzycy.


brak opisu

Magnez można znaleźć w świeżych owocach i warzywach, ziarnach i orzechach, w nasionach roślin strączkowych, soi oraz owocach suszonych.

Bibliografia:
Diabetologia Polska
Autorzy:
G. Miszkurka, B. Rymkiewicz-Kluczyńska, I. Rogozińska, K. Kądziela, B. Pyrżak


Portal Cukiereczki

© Copyright by Marta Korbutowicz, 2007 (stworzenie portalu)

© Copyright by Michał Przybylak, 2010 (rozbudowa portalu)

Wszelkie sprawy związane z leczeniem cukrzycy powinny być skonsultowane z lekarzem diabetologiem.