Cukiereczki. Portal dla dzieci chorych na cukrzycę.

Logowanie

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Zapomniałem hasła


Poniedziałek,
18-06-2018

Online gości: 1
Online użytkowników: 0


Insuliny firmy Eli lilly

Wydrukuj ten artykuł Zapisz artykuł na dysk

HUMALOG


brak opisu

Humalog - insulina analogowa szybkodziałająca.

Jeden ml zawiera 100 j. (co odpowiada 3,5 mg) insuliny lispro (otrzymywanej metodą rekombinacji DNA E. coli). Każdy pojemnik zawiera 3 ml, co odpowiada 300 j. insuliny lispro.

Humalog można podawać krótko przed posiłkami. W razie potrzeby Humalog można podawać wkrótce po posiłku.

Po podaniu podskórnym Humalog wykazuje szybki początek działania (około 15 minut) oraz krótszy czas działania (2 do 5 godzin) w porównaniu z insuliną krótkodziałającą.

Humalog należy podawać w iniekcjach podskórnych lub za pomocą pompy infuzyjnej do ciągłych wlewów podskórnych. Humalog można również podawać w iniekcjach domięśniowych, jednak nie jest to zalecane. W razie potrzeby Humalog można podawać dożylnie, na przykład w celu kontroli poziomu glukozy we krwi w kwasicy ketonowej, w przypadku chorób o ostrym przebiegu, lub podczas operacji i w okresie pooperacyjnym.

Dostępne opakowania:

1 opakowanie zawiera 5 wkładów po 3 ml

Źródło: http://www.lilly.pl

HUMALOG MIX25


brak opisu

Humalog Mix25 składa się w 25 % z roztworu insuliny lispro i w 75 % z zawiesiny protaminowej insuliny lispro.

Lek Humalog Mix25 można podawać na krótko przed posiłkami. W razie potrzeby lek Humalog Mix25 można podawać wkrótce po posiłku. Lek Humalog Mix25 należy podawać wyłącznie w iniekcjach podskórnych. W żadnym przypadku nie należy podawać leku Humalog Mix25 dożylnie.

Po podaniu podskórnym lek Humalog Mix25 wykazuje szybki początek (ok. 15 min) i wczesny szczyt działania. Dzięki temu lek Humalog Mix25 można podawać w bardzo krótkim odstępie czasu od posiłku. Czas działania zawiesiny protaminowej insuliny lispro (NPL), jednego ze składników leku Humalog Mix25, jest zbliżony do czasu działania insuliny podstawowej (NPH). Przebieg działania każdego rodzaju insuliny może być odmienny u różnych osób, a także u tej samej osoby w różnych sytuacjach.

Dostępne opakowania:

5 wkładów 3ml Humalog Mix25 do wstrzykiwacza 3ml

2 x 5 wkładów 3ml Humalog Mix25 do wstrzykiwacza 3ml

Źródło: http://www.lilly.pl

HUMALOG MIX 50


brak opisu

Humalog Mix 50 składa się w 50 % z roztworu insuliny lispro i w 50 % z zawiesiny protaminowej insuliny lispro.

Lek Humalog Mix50 można podawać na krótko przed posiłkami. W razie potrzeby lek Humalog Mix50 można podawać wkrótce po posiłku. Lek Humalog Mix50 należy podawać wyłącznie w iniekcjach podskórnych. W żadnym przypadku nie należy podawać leku Humalog Mix50 dożylnie.

Po podaniu podskórnym lek Humalog Mix50 wykazuje szybki początek (ok. 15 min) i wczesny szczyt działania. Dzięki temu lek Humalog Mix50 można podawać w bardzo krótkim odstępie czasu od posiłku. Czas działania zawiesiny protaminowej insuliny lispro (NPL), jednego ze składników leku Humalog Mix50, jest zbliżony do czasu działania insuliny podstawowej (NPH). Przebieg działania każdego rodzaju insuliny może być odmienny u różnych osób, a także u tej samej osoby w różnych sytuacjach.

Dostępne opakowania:

5 wkładów 3ml Humalog Mix50 do wstrzykiwacza 3ml

2 x 5 wkładów 3ml Humalog Mix50 do wstrzykiwacza 3ml

Źródło: http://www.lilly.pl

HUMULIN R


brak opisu

Humulin R - insulina krótkodziałająca.

Insulina Humulin R rozpoczyna swoje działanie ok. 30 minut od wstrzyknięcia, szczyt działania osiąga po ok. 2 - 4 godzinach.

Insulinę Humulin R należy podawać we wstrzyknięciach podskórnych. Pomimo że nie jest to zalecane, można ją również podawać we wstrzyknięciach domięśniowych. W szczególnych okolicznościach można ją także podać dożylnie.

Dostępne opakowania:

1 opakowanie zwiera 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3ml

Źródło: http://www.lilly.pl

HUMULIN N


brak opisu

Humulin N - insuliny o pośrednim czasie działania.

Insulina Humulin N rozpoczyna swoje działanie ok. 1,5-2 godzin od wstrzyknięcia, szczyt działania osiąga po ok. 4 - 10 godzinach, koniec działania po ok. 18 – 24 godzinach.

Insulinę Humulin N należy podawać we wstrzyknięciach podskórnych. Pomimo że nie jest to zalecane, można je także podawać we wstrzyknięciach domięśniowych. Tej postaci insuliny nie należy podawać dożylnie.

Dostępne opakowania:

1 opakowanie zwiera 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml

Źródło: http://www.lilly.pl

HUMULIN M3 (30/70)


brak opisu

Humulin M3 (30/70) jest insuliną o średnio długim czasie działania.

1 ml Humulin M3 (30/70) zawiera 100 j.m. ludzkiej insuliny Insulinum humanum + Isophanum insulinum) w proporcjach 30% insuliny rozpuszczalnej i 70% insuliny izofanowej, otrzymywanych metodą rekombinacji DNA E.coli. Jeden wkład do wstrzykiwacza zawiera 3 ml zawiesiny, co odpowiada 300 j.m.

Humulin M3 (30/70) (mieszankę insuliny rozpuszczalnej i insuliny izofanowej) należy podawać we wstrzyknięciach podskórnych. Pomimo że nie jest to zalecane, można ją także podawać we wstrzyknięciach domięśniowych. Tej postaci insuliny nie należy podawać dożylnie.

Dostępne opakowania:

5 wkładów po 3 ml Humulin M3

Źródło: http://www.lilly.pl

HUMAJECT


brak opisu

HumaJect® jest wstrzykiwaczem jednorazowego użytku z gotowym 3,0 ml wkładem zawierającym insulinę ludzką, otrzymywaną metodą rekombinacji DNA, 100 j.m./ 1 ml do podania parenteralnego.

Występuje w następujących postaciach:

*HumaJect® R (Insulinum humanum) -

wstrzykiwacz jednorazowego użytku z ludzką insuliną rozpuszczalną Humulin® R

*HumaJect® N (Isophanum insulinum humanum) -

wstrzykiwacz jednorazowego użytku z ludzką insuliną izofanową Humulin® N

*HumaJect® M3 (30/70) (Insulinum humanum 30%, Isophanum insulinum 70%) -

wstrzykiwacz jednorazowego użytku z ludzką insuliną Humulin® M3 (30/70) (30% ludzkiej insuliny rozpuszczalnej, 70% ludzkiej insuliny izofanowej)

Źródło: http://www.lilly.pl

HUMULIN N PEN

umulin N Pen: Zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie 3 ml umieszczonym we wstrzykiwaczu jednorazowego użytku. Humulin N Pen to jałowa zawiesina białego krystalicznego osadu izofanowej ludzkiej insuliny w izotonicznym buforze fosforanowym, o pH 6,9 7,5.

Humulin N Pen jest insuliną o średnio długim czasie działania.

Źródło: http://www.lilly.pl

HUMULIN M3 PEN


brak opisu

Humulin M3 Pen: Zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie 3 ml umieszczonym we wstrzykiwaczu jednorazowego użytku. Humulin M3 Pen to jałowa zawiesina ludzkiej insuliny o pH 6,9-7,5 zawierająca 30% insuliny rozpuszczalnej i 70% insuliny izofanowej. Humulin M3 Pen jest insuliną o średnio długim czasie działania.

Wstrzykiwacz Humulin Pen umożliwia jednorazowe wstrzyknięcie dawki do 60 j.m., z możliwością ustawienia dawki co jedną jednostkę.

Źródło: http:// www.www.lilly.pl


Portal Cukiereczki

© Copyright by Marta Korbutowicz, 2007 (stworzenie portalu)

© Copyright by Michał Przybylak, 2010 (rozbudowa portalu)

Wszelkie sprawy związane z leczeniem cukrzycy powinny być skonsultowane z lekarzem diabetologiem.