Cukiereczki. Portal dla dzieci chorych na cukrzycę.

Patogeneza cukrzycy typu 1

Wydrukuj ten artykuł Zapisz artykuł na dysk

W etiologii cukrzycy typu 1 główną rolę odgrywają następujące czynniki :

genetyczne

Predyspozycja genetyczna decyduje jedynie o większej skłonności do zachorowania na cukrzycę. Markerami dziedziczności są antygeny zgodności tkankowej HLA DR3 i HLA DR4 oraz HLA B8 i B15. Stwierdza się je aż u 90% dzieci chorych na cukrzycę typu 1. Największe zagrożenie cukrzycą stwarza łączne występowanie HLA DR3 i HLA DR4. Nie ulega wątpliwości, że dziedziczenie cukrzycy typu 1 jest wielogenowe.

immunologiczne

Bezpośrednią przyczyną cukrzycy typu 1 jest uszkodzenie komórek β trzustki przez własny układ odpornościowy (tzw. autoagresja). U ok. 90% chorych stwierdza się obecność przeciwciał przeciwwyspowych i (lub) przeciwinsulinowych albo przeciwko dekarboksylazie kwasu glutaminowego (GAD), które są markerami procesu autoimmunologiczego. Pacjenci z cukrzycą typu I częściej zapadają na inne choroby autoimmunologiczne, m.in. chorobę Gravesa-Basedowa, chorobę Hashimoto i chorobę Addisona.

środowiskowe

Największe znaczenie przypisuje się zakażeniom wywołanym przez różne wirusy, zwłaszcza przez Coxackie B4 i B5 ale również wirusy grypy, paragrypy, CMV, różyczki, świnki. Wirusy mogą uszkadzać bezpośrednio komórki Beta lub wyzwalać uogólnioną reakcję immunologiczną. Możliwe jest nakładanie się wielu czynników zewnętrznych, również działania substancji chemicznych (pestycydy, nitrozaminy) uszkadzających komórki beta w ciągu miesięcy i lat.

Bibliografia:
1.Diabetologia Praktyczna 2006, tom7, supl.A
2.Diabetologia Praktyczna 2007,tom 8, supl.A
3.Hanas R., Cukrzyca typu 1 u dzieci, młodzieży i dorosłych, 2003.
4.Dobrzańska A., Ryżko J., Pediatria, 2005.
5.Kubicka K., Kawalec W., Pediatria, 1999.
6.Krentz A.J, (tłum. Sieradzki J.), Cukrzyca, 2001.
7.Gill G.V, Pickup J.C., Williams G., Cukrzyca-trudne pytania, 2001.


Portal Cukiereczki

© Copyright by Marta Korbutowicz, 2007 (stworzenie portalu)

© Copyright by Michał Przybylak, 2010 (rozbudowa portalu)

Wszelkie sprawy związane z leczeniem cukrzycy powinny być skonsultowane z lekarzem diabetologiem.